علوم تجربي اول راهنمايي |‌www.Oloom.Info - تمرين هاي فصل ششم
نمونه سوالات،پاسخ فعاليت ها،انيميشن،دانستني ها و... علوم تجربي اول راهنمايي
تاريخ : چهارشنبه ۲۶ اسفند۱۳۸۸
نويسنده : آقامحمّدي

فكر كنيد

به نظر شما نيروي اصطكاك در انجام كارها و زندگي ما مفيد است يا مضر؟

نيروي اصطكاك هم مفيد است هم مضر.
مفيد در هنگام ترمز كردن ، راه رفتن.
مضر هنگام حركت قطعات ماشين كه باعث گرم شدن قطعات شده و مقداري انرژي به هدر مي رود.

اطلاعات جمع آوري كنيد:
حتماً تا به حال در يخچال را بارها باز و بسته كرده ايد. يك بار ديگر اين كار را انجام دهيد. اما اين بار هنگام بازكردن در يخچال نيرويي را كه با دست براي بازكردن به آن وارد مي كنيد، به آرامي و آهستگي افزايش دهيد چه تفاوتي بين بازشدن در يخچال و در يك كمد مشاهده مي كنيد. موقع بستن در يخچال نيز به آرامي آن را به بدنه يخچال نزديك كنيد. خواهيد ديد كه يخچال از فاصله ي نزديك در خود را جذب مي كند.
1 – به نظر شما چه نيرويي به اين صورت بر باز و بسته شدن در يخچال اثر مي گذارد؟
2 – چه تدبيري براي ايجاد اين نيرو بكار رفته است؟
3 – چرا در يخچال را اينگونه ساخته ايد؟
4 – آيا موارد ديگر براي استفاده از آهن ربا مي شناسيد؟
1 – نوار لاستيكي در يخچال داراي آهن رباست نيروي مغناطيسي درب يخچال را به طرف خود مي كشد. به همين دليل براي بازكردن در يخچال به نيروي بيشتري نياز داريم.
2 – نيروي مغناطيسي آهن ربا، در را به طرف يخچال مي كشد
3 – براي اين كار ، نوارهاي آهن را در لاستيك اطراف در يخچال كار گذاشتند تا در يخچال محكم تر بسته شود.
4- براي اينكه هواي گرم به داخل يخچال نفوذ نكند و از خروج هواي سرد جلوگيري شود.
5 – از آهن ربا وسايل گوناگون مانند بلندگو، گوشي تلفن و قطب نما ساخته مي شود.

فكر كنيد
جدول زير را كامل كنيد :

نام نيرو


چگونگي اثر نيرو بر جسم

نام جسمي كه نيرو به آن وارد مي شود

جسمي كه نيرو را وارد مي كند

نيروي گرانش

نيروي تكيه گاه

نيروي اصطكاك

نيروي مغناطيسي

مي خواهد اجسام را به طرف خود بكشد

مي خواهد نيرويي بر خلاف جهت نيروي گرانش زمين بر جسم وارد كند.

مي خواهد مانع حركت جسم شود

مي خواهد جسم را به طرف خود جذب كند

همه اجسام مجاور زمين

كتاب روي ميز

جسمي كه بر روي سطح حركت مي كند

تمام جسم هاي آهني

زمين

سطح ميز

سطح تماس با جسم

آهن ربا


فكر كنيد
چگونه مي توانيم با يك ترازوي آشپزخانه، جرم يك جسم كوچك مثل فندق را اندازه بگيريم.
ترازوي آشپزخانه براي اين اندازه گيري زياد دقيق نيست. بنابراين براي اندازه گيري جرم يك فندق، تعداد مشخصي فندق ( مثلاً 10 عدد) را با هم در درون ترازو گذاشته و جرم همه ي آن ها را به دست مي آوريم. سپس عدد به دست آمده را بر تعداد آن ها (عدد 10) تقسيم مي كنيم، جرم تقريبي يك دانه فندق به دست مي آيد.


موضوعات مرتبط: تمرين ها
آخرين مطالب